ckoduhz_sliven@abv.bg

044 667328, 0892204784

16 НОЕМВРИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

 На 16 ноември 1996 г. от Общо събрание на ООН е приета „Декларация за принципите на толерантността“. Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Толерантността е многообразие и хармония.
За да има толерантност трябва да има знания, откритост, общуване, свободата на мисълта, съвестта и убежденията.
Ние от ЦКОДУХЗ-Сливен Ви напомняме колко е пъстър животът и колко много и различни начини има, за да изразим себе си.
 
 
 Какво е това толерантност?
да проявяваме търпимост към различните;
да зачитаме правата на всички ;
да зачитаме мнението им;
да проявяваме състрадание;
да проявяваме милосърдие;
да уважаваме човешкото достойнство;
способност да се поставяш на мястото на другия;
признаване на равенството между хората;
признаване на многообразието;
отказа да доминираш над другите;Принципи на толерантността:     
Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.

Един за всички, всички за един!

Рамките ограничават човешкия дух.

Не издигай стени!

Търпение, доброжелателност, разбиране.

Не бъди безразличен!

Обичай!

Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив!

Това е да бъдеш ЧОВЕК!Как да станем толерантни ?
взаимоопознаване
взаимоуважение
доброжелателност
сдържаност
отстъпчивост
комуникативност
търпимост
хуманност 

To Top ↑