ckoduhz_sliven@abv.bg

044 667328, 0892204784

За постъпване в ЦКОДУХЗ  гр. Сливен са необходими следните документи:

- Амбулаторен лист от лекар, за насочване към ЦКОДУХЗ Сливен
- Заявление за ползване на услугите / на място се попълва/, 
- Декларация за Информирано съгласие /попълва се на място/
- Договор за ползване на услуги /попълва се на място/
- Копие на Удостоверение за раждане - за справка
- Наличната медицинска документация – копия на изследвания, проведени консултации със специалисти, епикризи, решение на ТЕЛК
- Изследвания за чревно носителство-само за деца до 6 години
- Копие на  имунизационния паспорт на детето
- Медицинска бележка , че детето не боледува и не е в контакт със заразно болни 
- Декларация за даване на съгласие за обработка на лични данни /попълва се на място/
- Декларация за даване на съгласие за ползване на снимков материал /попълва се на място/
    

To Top ↑