ckoduhz_sliven@abv.bg

044 667328, 0892204784

Дейността на центъра е насочена към работа с деца с дефицит в развитието, увреждания и хронични заболявания. Ние предоставяме медицински и комплексни услуги, които да удовлетворят индивидуалните потребности на детето от съхраняване на здравето, от стимулиране на емоционалното и познавателното развитие, както и да му осигурят социално благополучие.

В Центъра се провежда ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация.

Центърът осъществява и подкрепа на семействата на такива деца, като обучава родителите им за поемане на грижата в семейна среда.

To Top ↑