ckoduhz_sliven@abv.bg

044 667328, 0892204784

Антикорупция
При подаване на сигнали за корупция се предоставят следните данни:
Трите имена;
Адрес за кореспонденция;
Телефон и електронна поща за контакт;
Данни за институциите, които вече сте информирали.
Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат освен в случаите, когато сигналът е доказателствен материал. Изпращането на доказателства ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверка на подадените от Вас сигнали.

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по следните начини:
По e-mail: ckoduhz-sliven@abv.bg;
На хартиен носител, чрез пощенска кутия, намираща се в сградата на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания;
На хартиен носител, чрез подаване в деловодството на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания на адрес: град Сливен, , улица „Карандила ” № 75.

To Top ↑