ckoduhz_sliven@abv.bg

044 667328, 0892204784

БРОШУРА

на езиково-говорни нарушения при деца – терапията е индивидуална и напълно съобразена с типа нарушение, степента му, степента на усвояване и развитие на детето.
-           Стимулиране на вербална и невербална комуникация – способността или неспособността за общуване е умение, което се формира цял живот; терапевтичната дейност се състои в това, да се формират умения за комуникация, да се създаде връзката между детето, логопеда и родителите за постигане на максимално добри резултати.
на езиково-говорни нарушения при деца – терапията е индивидуална и напълно съобразена с типа нарушение, степента му, степента на усвояване и развитие на детето.
Адрес: 8800 гр. Сливен
E-mail : ckoduhz_sliven@abv.bg
ул. „Карандила” № 75
тел: 044/ 66 73 28; 0892 204 784
В лечебно заведение ЦКОДУХЗ-Сливен се предоставят БЕЗПЛАТНИ,  индивидуални, почасови, специализирани грижи и рехабилитация  на деца от 0 до 18 години.
 
В Центъра се приемат деца със следните заболявания: ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНА И ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА, ОРТОПЕДИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ТРАВМИ И ОПЕРАЦИИ НА КРАЙНИЦИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ГРЪБНАЧНИ ИЗКРИВЯВАНИЯ,  ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ, ГЕНЕТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА И ДЕЦА С ХИПОТРОФИИ, ИЗОСТАВАНЕ В НЕРВНО-ПСИХИЧНОТО РАЗВИТИЕ, ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ–АУТИЗЪМ, ХИПЕРАКТИВ-НОСТ С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ, ГОВОРНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ДР.
 
С децата работят следните специалисти с дългогодишен опит: ЛЕКАР- ФИЗИОТЕРАПЕВТ И ПЕДИАТЪР, РЕХАБИЛИТАТОРИ, КИНЕЗИТЕРАПЕВТ, ПСИХОЛОЗИ, ЛОГОПЕДИ И ПЕДАГОЗИ.
 

To Top ↑