ckoduhz_sliven@abv.bg

044 667328, 0892204784

ХИПЕРАКТИВНОСТ И ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО ПРИ ДЕЦАТА

Синдромът на хиперактивност с дефицит на вниманието
1. Минимална задължителна симптоматика, за да бъде диагностицирано едно дете със синдром на дефицит на вниманието:
Дете до 16 год. – минимум 6 симптома;
Хора над 17 год. – минимум 5 симптома;2. Диагностични критерии:
Невнимание:
Трудности при работа с детайли
Трудности при завършване на работна задача или дейност
Трудности при изслушване
Трудности при следване на инструкции
Трудности при организация във времето
Трудност при задачи, изискващи постоянство
Често губи вещи
Често лесно се разсейва
Често е небрежен 
Хиперактивност/импулсивност:

Трудност да остане спокоен или неподвижен за определен период от време
Често става от мястото си, без ситуацията да го налага
Често се движи или катери, без ситуацията да го изисква
Често е шумен по време на игра
Често е в движение, като „на пружина“
Често говори прекомерно
Често отговаря прибързано
Често му е трудно да чака ред
Често прекъсва другите и пречи 
 3. Общи насоки при лечението:
Поведенческа терапия на детето
Ресурсно подпомагане
Трениране в социални умения
Медикаментозно лечение при необходимост
Спазване на хранителен режим
Информиране на семейството
Емоционална подкрепа4. Основни фактори, които водят до развитието на такава симптоматика:
Факторите на средата
Енергията, поведението и отношението на възрастните
Начинът на хранене
Обездвижването
Технологиите5. Превантивно поведение срещу развиването на симптома.
За да са щастливи децата имат нужда от щастливи родители, безусловна любов, истински споделено време с родителите, спокойствие,  естествена храна, свобода, игри, забавления, приятелства, спорт, повече контакти с природата, домашни любимци, творчески занимания.
6. Работа с деца с дефицит на вниманието:
Понякога просто няма да ви слушат
Ще имате проблеми, ако просто ги карате да следват списък от задачи
Ще имат проблеми с дългосрочни проекти
По време на групова работа, може да попречат изпълнението на задачата7. Практически насоки за работа с хиперактивни деца:
Задайте работа, която отговаря на нивото на уменията на ученика
Предлагайте избор 
Осигурете визуални напомняния
Увеличете активното участие в клас
Насърчавайте практическото обучение8. Работа с деца с дефицит на вниманието в училище:
Мястото където седи:
Далеч от прозорци и врати
Осигурете му място точно пред бюрото
Чиновете е добре да бъдат на редове
Създайте тиха зона без разсейване 
Поднасяне на информация:
Давайте инструкциите една по една
Работете върху трудния материал в началото на деня
Използвайте визуални елементи
Ако може, поднасяйте информацията визуално 
Домашна работа и тестове:

Давайте чести кратки тестове, а не дълги тестове
Прилагайте различни видове практики
Разделете дългосрочните проекти на сегменти и задайте цел за завършване за всеки сегмент 
Организация:
Свързвайте всеки предмет с нещо общо
Уверете се, че ученикът има система за записване
Оставете време на ученика да организира материали и задачи за дома 
 
Проблемът не е в децата, а в подхода на възрастните към тях!
 

To Top ↑