ckoduhz_sliven@abv.bg

044 667328, 0892204784

Логопед

Логопедичната терапия в ранна детска възраст подкрепя процеса на развитие на комуникативни умения при деца с различни по степен и произход трудности в развитието. Тя може да бъде насочена към стимулиране на орално-моторната, мимическа и дъвкателна мускулатура; проговарянето; фината моторика, както и към развитието на умения за общуване и игра. Приложена в контекста на ранната детска интервенция, логопедичната терапия предполага активно включване на близките на детето в терапевтичния процес и осигуряване на стимулираща развитието среда, възможно по-близка до семейната.

Какво включва логопедичната терапия?

Диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения при деца – терапията е индивидуална и напълно съобразена с типа нарушение, степента му, степента на усвояване и развитие на детето.

Подобряване на уменията в сферата на вербална и невербална комуникация – терапевтичната дейност е насочена към способността да окуражи детето да използва различни форми на комуникация – като средствата, които използва, за да общува да са както с речеви, така и със средства извън речта – жестове, мимики, език на тялото, форми на алтернативна комуникация.

Терапевтичната дейност се състои в това да се формират умения за комуникация, да се създаде връзката между детето, логопеда и родителите, за постигане на максимално добри резултати.

To Top ↑