ckoduhz_sliven@abv.bg

044 667328, 0892204784

Насоки в областта на защитата на децата онлайн

 На официалната страница на Министерството на електронното управление са публикувани Насоки в областта на защитата на децата онлайн, предназначени за родители и преподаватели, деца, бизнеса и създателите на политики: (https://www.itu-cop-guidelines.com/).
Насоките  включват редица препоръки, включително правни и политически рамки, които да бъдат насочени към  вредите, причинявани на децата в цифровата среда.

To Top ↑