ckoduhz_sliven@abv.bg

044 667328, 0892204784

Педагогически услуги

Оценка на образователното равнище на децата 
Създаване на индивидуален план за обучение , с цел компенсиране на изоставането 
Индивидуално обучение според нуждите и възможностите на децата
Занимания и дидактични игри за подобряване на възприятието , вниманието, паметовите и мисловни процеси 
Работа за стимулиране на цялостния потенциал на детето и развитие на неговите силни страни 
Работа за подобряване на и развитие на социалните умения , общуването и комуникацията.
Използване на техники от областта на арттерапията , чийто ефект е върху емоционалното състояние и комфорт на децата 
Консултиране на родителите за оптимизиране на учебната дейност и насоки за работа в къщи .

To Top ↑