ckoduhz_sliven@abv.bg

044 667328, 0892204784

Покана за среща

МЦ „Д-Р Г. В. МИРКОВИЧ“ - СЛИВЕН
 Център за майчино и детско здраве
гр. Сливен , ул. „Стефан  Караджа“ № 2
Тел. 044/410431, e-mail: cmdz_sliven@abv.bg

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания 
 гр. Сливен ул. „Карандила“ № 75;
регистратура тел. 0892204784; e - mail: ckoduhz_sliven@abv.bg
                      
организират  среща-разговор за значението на здравословния начин на живот за бременните жени, новородените деца и възможностите за провеждане на профилактични прегледи. 
 
Срещата ще се състои на 23.06.2022г. от 11:00 часа в стаята на „Младежка зона“ към Комплекс за социални услуги в                   кв. „Надежда“, гр. Сливен и е насочена към млади жени, бременни и техните близки.
Срещата се организира с помощта на общ. Сливен и здравните медиатори.
 

To Top ↑