ckoduhz_sliven@abv.bg

044 667328, 0892204784

ПЯСЪЧНА ТЕРАПИЯ

Пясъчната терапия е съвременен вариант на арт терапията с деца и възрастни. Процесът на работа е прост и приятен и прилича на детска игра с пясък и в същото време е дълбок, символичен и съдържателен. Рисувайки с пясък детето може да се отпусне, да възстанови своя емоционален баланс, да се редуцира стресът и вътрешното напрежение. Въздействието е мигновено и приятно релаксиращо за всеки, докоснал се до пясъка. Успешно пясъчната терапия работи и при деца с липса на реч и комуникативни умения. Материализират се емоциите и желанията на тези деца и те комуникират посредством пясъка и фигурките със специалиста.

To Top ↑