ckoduhz_sliven@abv.bg

044 667328, 0892204784

Послания и препоръки към родителите с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието /ХАДВ/

 Послания и препоръки към родителите
с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието /ХАДВ/
 
Уважаеми родители, за преодоляване на симптомите и подобряване на прогнозата при хиперактивност и дефицит на вниманието, Вашето дете има нужда от комплексно терапевтично въздействие. Ролята Ви в този процес е изключително важна, както с конкретно участие в терапевтичните стратегии и подходи, съвместно с педагози, психолози и логопеди, така и в подобряването на семейния микроклимат и обкръжението в дома.  
Важно е да знаете, че Вие родители,  може да помогнете много в процеса на контролиране на поведението на Вашето дете. Едно от най-важните правила в прилагането на плана за промяна на поведението е въоръжаването с търпение. 
 Какво е добре да се прави у дома:
 Родители, отпуснете се! Помнете, че Вашето дете обикновено е по-креативно, емоционално и любознателно в сравнение с връстниците си.
Ето някои важни стъпки, които ще Ви улеснят да подобрите семейния микроклимат и заобикалящата среда в дома:
 Стъпка 1: Преминете от хаоса към спокойствието. Поставете къщата и ежедневието си под контрол.
 
Стъпка 2: Спазвайте постоянен дневен режим. Подсигуряването на  стриктен дневен режим е особено важно за детето с ХАДВ. Когато събитията са с регулярна последователност е по-лесно за децата да ги запомнят и да ги следват. Това се отнася с еднаква сила и за ежедневните занимания и за по-редки събития.
Направете график на ставане от сън, хранене, игра, писане на домашни, учене, гледане на телевизия или компютър и сън. Напишете режима и го поставете на лесно място, така че детето винаги да може да го погледне. Ако то не може да чете, използвайте картинки и символи, по които да успее да се ориентира.
 Стъпка 3: В рамките на дневния режим трябва да се обърне сериозно внимание на съня на детето с ХАДВ. Например за децата на възраст от 7 до 11 години, изискванията за средна продължителност на съня са от 9-9,5 часа. Полезно е децата да заспиват с един позитивен разговор за нещо добро, което са свършили през деня, а не след дълго гледане на телевизия или компютърни игри.
 Стъпка 4: Определете правила в дома. Направете правилата за поведение у дома прости, ясни и кратки. Правилата трябва да се обяснят ясно. Трябва да се уточни и какво се случва когато правилата се спазват и съответно когато се нарушават.
Напишете правилата и последствията от нарушаването им на лист. Поставете го до дневния режим. Наказанията за нарушаването на правилата трябва да бъдат предимно морални, да са ясно определени и постоянни.
Без физически наказания, обидни думи и унизителни процедури!
 Стъпка 5: Ограничете максимално шума. Когато очевидно детето най-после е седнало на едно място и изглежда готово за работа, то често се разсейва от движения в стаята, странични шумове, шум от улицата или разговори в съседната стая. Не е добре да се поставя да учи пред прозореца или в шумната част на дома. То може да има свои изисквания за по-добро учене като например: в легнало положение или право до  масата, или на фона на тиха музика, или мека светлина. Съобразете се с тях. Но избягвайте да го изолирате самоׄ. Бъдете близо до него и често проверявайте процеса на учене. 
 Стъпка 6: Подобрете организацията. Намерете подходящо място за всяко нещо. Събирайте и надписвайте или означавайте кутиите с играчки. Когато детето играе, винаги му напомняйте да връща играчките на мястото им и да подрежда след себе си. Грижливо подреждайте и подготвяйте нещата за училище от вечерта, като го включите в тази дейност. Определете мястото за дрехите, обувките, шапката и напомняйте на детето, когато се върне от училище да оставя нещата на своето място.
 Стъпка 7: Включете колкото се може повече будилници. Децата с ХАДВ често не обръщат внимание на времето. Хронометрите и будилниците могат да помогнат за формиране на навици за съобразяване с времето.
 Стъпка 8: Бъдете позитивни. Казвайте на детето по-често какво искате, отколкото какво не искате. Награждавайте го за всяко добро поведение, дори за дребните на пръв поглед неща. Често на децата с ХАДВ се повтаря до безкрайност, какво не трябва да правят, а това е една сериозна грешка. Кажете на детето с ясен, спокоен глас, какво очаквате от него. Поискайте да повтори казаното. Добре е инструкциите да са прости и кратки. По-трудните задачи разделяйте на малки части и поощрявайте детето при изпълнението на всяка част от задачата. Вашето дете има огромна нужда да бъде хвалено и поощрявано.
 Стъпка 9: Бъдете постоянни. Правете това, което казвате. Многократното повтаряне и припомняне на задачите няма добър ефект. Ако детето наруши правилата един път, критикувайте с тих глас. Ако това не подейства, пристъпете към морална санкция или  го лишете от нещо любимо, без физически наказания. При децата с ХАДВ те често влошават нещата.
 Стъпка 10: Постоянно наблюдавайте детето. Тъй като са много импулсивни, децата с ХАДВ се нуждаят от повече внимание от възрастни в сравнение с другите деца на тяхната възраст.
 Стъпка 11: Помагайте на детето в училищните дейности. Подготовката сутрин за училище обикновено е трудна за децата с ХАДВ. Приготвяйте нещата от вечерта. Оставяйте достатъчно време на детето за обличане и закуска. Създайте правила за подготовка на домашните.
Изберете подходящо място за писане на домашните. То трябва да бъде далеч от неща, които отвличат вниманието – телевизия, компютри, телефони. Разделяйте домашните на малки части и давайте чести  почивки. По време на почивките се забавлявайте.
Окуражавайте детето по- често. Награждавайте го всеки път когато се опитва да довърши дейностите до край, но избягвайте материалните награди. Приложете жетонна система, значки, печатчета, стикери.
 Стъпка 12: Отделяйте време за изслушване на детето, колкото се може повече, опитайте да разберете неговото послание. Децата с ХАДВ се нуждаят много от физически контакт с Вас. Прегръщайте ги често, гушкайте ги, галете ги винаги, когато можете.
 Стъпка 13: Опитвайте се да стимулирате и окуражавате техните силни страни, интереси и способности. Помагайте им да използват способностите си като компенсация за други дейности, с които се справят по-слабо.
Колкото се може по-често ги награждавайте морално с усмивки, с похвали, потупване. Невероятно силно е въздействието и ефекта от поощряването и гласното изказване на задоволство от работата на детето с ХАДВ. „Браво!”, „Видя ли, че можеш!”, „Чудесно го направи!”, „Колко си умен!”- това са фрази, които имат магическо действие върху тези деца.
 Стъпка 14: Обяснявайте им как се чувствате, когато се държат лошо и ги оставайте сами да предлагат други модели на своето поведение. Помагайте им да разберат грешките си, като им показвате нагледно какво трябва да направят. Научете се да ги приемате такива каквито са, заедно с техните слаби страни и техния потенциал. Бъдете реалисти в изискванията и очакванията към тях.
 Стъпка 15: Включвайте ги в подготовката и реализирането на семейни  дейности и задачи. Винаги, когато е възможно им давайте разумни задачи, свързани с някаква отговорност, но според тяхната възраст и възможности.
 Стъпка 16: Подсигурете им достатъчно играчки и игри, които стимулират тяхното развитие. Четете им приятни истории  и приказки, окуражавайте ги да задават въпроси, да дискутират, да разказват и да препрочитат.
 Стъпка 17: Много често тези деца се увличат от компютърни игри и филми, свързани с повече насилие и динамика. Понякога те се вживяват в героите, като по този начин успяват да изразходят част от енергията си и евентуално натрупаната от негативните преживявания и въздействие агресия. Препоръчваме тези филми и игри да бъдат колкото се може по-ограничени, тъй като засилват свръхактивността на детето и пораждат поведенчески нагласи за имитиране на въображаеми разрушителни образи.
 Стъпка 18: Родители, помагайте на детето си да изгради добро самочувствие и да се състезава със себе си по-често, отколкото с останалите. Не забравяйте, че детето копира Вашия модел на поведение. Изравнявайте ролите, като четете и дискутирате неща, които са Ви интересни или забавни, за да Ви чувства детето като приятел, а не като заплаха.
 Стъпка 19: Вашето дете има добра зрителна памет и тази особеност трябва да се използва пълноценно от Вас, родители!
Добре е да се правят нещата по-образни и цветни, за да впечатлите и привлечете вниманието на детето за по-продължителни занимания.
Стъпка 20: Препоръчваме да насочите детето си към трениране на индивидуален стил спорт, без много възбуждащи моменти и агресивни преживявания. Заниманията с подходящ спорт като колоездене, плуване, лека атлетика, акробатика и други аеробни спортове са изключително полезни, понеже успоредно с развиването на способности и умения, които повишават самооценката на детето, се изгражда усет за организация и дисциплина. Калява се волята.
Накрая като заключение бихме искали да отбележим, че в тази стратегия на организация и семейни взаимоотнощения е наложително да участва цялото семейство! Всички членове на фамилията трябва да са съпричастни, да си съдействат и да си поимагат.    
 
И нещо твърде важно!!! По никакъв начин родители и който и да е член от разширеното семейство не бива да коментирате пред детето с други хора тревогите и притесненията, произтичащи от неговото поведение. Малкият човек обича мама и татко и когато чуе, че им причинява неприятности, той ще се чувства виновен. А няма нищо по-силно травмиращо от чувството за вина!
                                
                                                                               Бригита Хайч, психолог в ЦКОДУХЗ-Сливен

To Top ↑