ckoduhz_sliven@abv.bg

044 667328, 0892204784

Здравословния начин на живот за бременните жени, новородените деца и възможностите за провеждане на профилактични прегледи

       На 23.06.2022г. в Комплекс за социални услуги в кв. „Надежда“, гр. Сливен, се състоя среща-разговор с млади майки, бременни и техни близки за значението на здравословния начин на живот за бременните жени, новородените деца и възможностите за провеждане на профилактични прегледи.  Срещата се организира с помощта на община Сливен, здравните медиатори, Център за майчино и детско здраве и Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ)-Сливен. Участие взеха представители на  Дирекция  „Обществено здраве“ към РЗИ-Сливен и лечебни заведения.
Опитни акушерки споделиха, колко важно e да се води здравословен начин на живот по време на бременност. Бременната трябва да получи информация и да бъде консултирана за хигиената, храненето, контрол на рисковите поведенчески фактори/тютюнопушене, употреба на алкохол и др./, работа при вредни условия, безопасност, здравословно хранене, контрол на теглото и др. Проследява се здравословното състояние на жената – боледува ли често, има ли хронични заболявания и какви /вкл. Анемия, инфекции и увреждания, които могат да окажат влияние върху плода и изхода на бременността, здравословни проблеми и при съпруга/партньора и в рода. Също така се обсъжда нуждата от допълнително приемане на желязо и фолиева киселина след консултация с наблюдаващия бременността акушер гинеколог.
Според наблюденията, най-подходящата възраст за забременяване е 21 години, когато младите жени са готови да износят и родят здраво дете. Изключително важно е всяка бременност да бъде регулярно проследявана, за да се предотвратят усложения и да се запази здравето както на майката, така и на бебето.
Бременната жена трябва да посети Женска консултация при лекар още в началото на бременността. След първата визита в женската консултация, обикновено прегледите продължават с честота на всеки четири седмици, стига състоянието на бременната и на плода да е в норма и да не изисква по-често проследяване, заради риск от усложнение на бременността. Назначават се изследвания за вродени и генетични заболявания, изследвания за периферна кръвна картина, кръвна захар, желязо и урина.
При всяко следващо посещение на женската консултация особено внимание се обръща на теглото на бременната и артериалното налягане. Извършват се и рутинни ехографски прегледи, при които се измерват основните структури на плода, проследява се как той нараства и се развива; оценява се дали растежът и развитието му отговарят на гестационната възраст; извършва се оценка на движения и активност на плода, както и оценка на позицията на плацентата, пъпната връв и околоплодната течност.
Необходимо е да отбележим, че е изключително важно всяка бременна да направи три специализирани прегледа извън рутинните по време на женската консултация, а именно: Скрининг за хромозомни аномалии в 11-13 г.с.; Фетална морфология в 20-24 г.с.; Доплерово изследване на плода в 30-34 г.с.
С напредване на бременността, след около 32 г.с. визитите стават по-чести – 2 пъти месечно. След 34 г.с.  се извършва мониториране на сърдечната дейност на плода (NST – Non-stress test), чрез специален апарат – кардиотограф. Освен тоновете на бебето се отчита и маточната активност като се измерва силата, продължителността и честота на контракциите. След 36 г.с. измерването на NST е ежеседмично.
Бременните не трява да забравят, че при всяка визита на женска консултация имат възможност да задават своите въпроси към проследяващия акушер-гинеколог, за да споделят своите тревоги, ако имат такива, да потърсят съвет и да получат адекватни отговори.
Отбелязано беше, че всяка бременнна жена, независимо дали е здравно осигурена, може да избере лекар-специалист по акушерство и гинекология, за профилактичен преглед, за който бременната жена не заплаща. Понякога при прегледите и изследванията може да се открие увреждане или страдание на майката или плода. По лекарско предписание се назначава необходимото поведение и лечение.
Профилактичният преглед и определени изследвания се извършват от извънболнични лечебни заведения по акушерство и гинекология и медико-диагностични лаборатории на територията на цялата страна, които имат сключени договори със Здравната каса. Към момента в град Сливен лечебни заведения по акушерство и гинекология, има на територията на: МЦ Миркович ( МБАЛ „Селимински“), ДКЦ 1, ДКЦ 2; ДКЦ-Сливен(МБАЛ „Х.Димитър“); МЦ „Св. Ана“(„СБАЛАГ Ева“), МЦ „Амброаз Паре“.
Център за майчино и детско здраве работи освен със здравно осигурените бременни и със здравно неосигурените бременни жени, за които освен прегледа по Наредба №26 осигурява още един преглед и пакет клинично лабораторни изследвания.
Допълнителни прегледи, с цел осигуряване на безрисково майчинство за всяка жена и гарантиране достъпа на здравно неосигурени жени до медицински грижи по време на бременност и раждане, могат да се извършат чрез Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве (ЗКЦ), разкрити във всички областни и в някои университетски болници.
Представени бяха възможностите за патронажна грижа от Център за майчино и детско здраве-Сливен за бременни, родилки и новородени деца след раждане, като  се предоставят грижи в дома на семейството и подкрепа на родителите в първите грижи за новороденото- кърмене, захранване; проследяване на физическо и нервно психическо развитие на детето.
            Опитът на педиатрите показва, че в някои случаи (например малки на възраст майки, раждане на  близнаци, или когато бебето се роди преждевременно, с ниско тегло) мозъкът, дихателната, сърдечната, храносмилателната система не са завършили своето развитие и бебето се нуждае от специални грижи.
Част от преждевременно родените деца получават трайни увреждания, почти половината от недоносените деца се сблъскват с различни форми на обучителни затруднения като дислексия, нарушена концентрация, хиперактивност, както и емоционални или поведенчески проблеми. Ако бъдат установени навреме, голяма част от затрудненията на тези деца могат да бъдат компенсирани или редуцирани с адекватна ранна интервенция. 70% от майките, родили твърде рано, страдат от посттравматичен стрес. Майките на недоносени деца трябва да получат подкрепа за кърмене и информация как да запазят лактацията си.
Личният лекар и патронажната сестра дават съвети за отглеждане, здравословно хранене и грижи. Важно е здравите деца също да посещават личния лекар или педиатър за профилактични прегледи. Лекарят извършва измервания и изследвания, които показват как се развива бебето. До навършване на една година тези прегледи трябва да се извършват всеки месец, от 1 до 2 годишна възраст на 3 месеца /4 пъти в годината/ и от 2 до 7 години – 2 пъти в годината.
            При раждане или диагностициране на дете с увреждане е важно веднага да започнат специални грижи и рехабилитация. На територията на гр. Сливен има  следните възможности за получаване на квалифицирана помощ: личните лекари, детските лекари в медицинските и диагностично- консултативните центрове, Здравно-консултативен център към МБАЛ „ Д-р Иван Селимински, Сливен; Център за майчино и детско здраве към МЦ Д-р Г. В. Миркович“, Сливен; Екип по Ранна детска интервенция към Общностен център Сливен.
В Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания - Сливен се предоставят безплатни, извънболнични,  индивидуални, почасови, специализирани грижи и рехабилитация на деца с увреждания и хронични заболявания от  раждането до 18 години. С децата работят следните специалисти с дългогодишен опит:  лекар- педиатър, рехабилитатори, медицински сестри, психолози, логопеди, педагози.
Приема се, че психичното и интелектуалното развитие на човека започва от вътреутробния период. Многогодишните наблюдения на психолозите показват, че в своя последващ живот детето е щастливо или нещастно, агресивно или миролюбиво, спокойно или раздразнително в зависимост от това как се е чувствала майка му и какви сигнали му е подавала в пренаталния период. От изключително значение е присъствието на бащата. Изграждането на връзка между детето и неговите родители започва много преди то да се е родило. Затова напоследък толкова се говори
как да се общува с нероденото. Това не е трудно. Преди всичко през 9-те месеца за бременната жена трябва да се осигури спокойна и хармонична обстановка. Стресът се отразява неблагоприятно върху плода, особено в ранните срокове на бременността, когато може да предизвика спонтанен аборт. А през 24-ата гестационна седмица вече се регистрира епизодична електрическа активност на мозъка на плода. Това от своя страна подсказва, че всяко състояние на намален приток на кислород към плода (което става при силен стрес на майката) се отразява неблагоприятно върху мозъчните структури. Докосване и галене корема има релаксиращ ефект и може да успокои напрегнатата маточна мускулатура, да понижи тонуса на матката и да предотврати появата на нежелани контракции. Така бебето ще се чувства по-комфортно. Говорене, слушане на музика, пеене- това са все пътища за комуникация с детето, които все по-често се препоръчват от съвременната пренатална психология. През 7-ия лунарен месец нервната система на плода е достатъчно зряла и в мозъка вече са локализирани всички сензорни и моторни центрове. Бебето има усещания за допир и болка. Различава по-силните външни звуци от тези, които съпровождат вътреутробното му развитие. През 27-ата гестационна седмица бебето реагира на интензивна външна светлина и може да извръща глава към нея. А в 32-рата седмица, според невролозите, бебето осъзнава това, което се случва около него. Скенирането на мозъка му показва наличие на периоди на покой и активност. Важно за развитие на мозъка на детето е избягване на прякото въздействие на електромагнитните излъчвания! 
            Майчинството изисква ангажимент за цял живот. За да бъде успешно трябва да бъдем подготвени за това какво представлява и да бъдем отговорни още по време на бременността. Споделяне на притеснения за бременността и майчинството  с близки и приятели е нормално, но най-добре е консултиране със специалисти. Психолозите препоръчват да имаме отношение към детето още  от момента на зачатието и да задоволяваме на нуждите от обич, така, както се грижим детето да е нахранено и облечено. Най-добрата среда за отглеждане на дете е семейната.
Организаторите изразиха готовност срещите за разясняване на необходимостта от профилактични прегледи и възможностите за извършването им да продължат.

To Top ↑